Pilaitės šeimos sveikatos namuose GYDA teikiamos šios nemokamos* šeimos medicinos ir odontologijos paslaugos:

*Už šeimos gydytojų ir slaugytojų paslaugas, tyrimus ir procedūras moka neprisirašiusieji ir nedrausti asmenys bei tie, kurie šias paslaugas pasirinko savo nuožiūra, o ne gydytojo paskyrimu.
** Prisirašę asmenys moka tik už odontologines, plombines medžiagas ir vienkartines priemones.